สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไคติน-ไคโตซาน

          ไคติน เป็นสารประกอบโพลิเมอร์ชนิดเดี่ยวที่เชื่อมด้วยพันธะโควาเลนท์ b-(1,4) ของ N-acetyl-D-glucosamine หรือ (2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose) ซึ่งเป็นพันธะแบบเดียวกับการเชื่อมพันธะของ glucoseใน cellulose   ปริมาณ 10 เปอร์เซนต์ของทรัพยากรทางทะเลประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีไคตินเป็นองค์ประกอบ ในจำนวนนี้รวมไปถึง กุ้ง ปู หมึก และหอยนางรม ในแต่ละปีมีไคตินที่เหลือจากของเสียที่เกิดจากการทำประมงคิดเป็นปริมาณ 80,000 เมตริกตันต่อปี

โครงสร้างทางเคมีของไคติน

ไคตินประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสคือ N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc หรือ NAG) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนท์ b-(1,4)ไคตินมีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างกันโดยแบ่งตามลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยได้ 3 กลุ่มคือ

แบบแอลฟา มีการเรียงตัวของสายโมเลกุลในลักษณะสวนทางกันส่วนใหญ่เป็นไคตินที่มาจากเปลือกกุ้ง และกระดองปู และเป็นโครงสร้างแบบที่พบมากที่สุดในสิ่งมีชีวิต

แบบเบตา มีการเรียงตัวของสายโมเลกุลในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ไคตินที่ได้จากแกนหมึก

แบบแกมมา มีการเรียงตัวของสายโมเลกุลในลักษณะที่ไม่แน่นอน (สวนทางกันสลับทิศทางเดียวกัน) ได้แก่ไคตินที่มาจากเห็ด รา

ไคโตซาน เป็นโพลิเมอร์ของสารประกอบ D-glucosamine ซึ่งเชื่อมต่อด้วยพันธะ b- 1,4- glycosidic

โครงสร้างทางเคมีของไคโตซาน

ไคโตซานประกอบด้วยอนุพันธ์ของไคตินที่ตัดหมู่ acetyl ของน้ำตาล N-acetyl-D- glucosamine ออก (เรียกว่า deacetylation คือ เปลี่ยนน้ำตาล N-acetyl-D- glucosamine เป็น D-glucosamine) มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในกรดอ่อน เช่น กรดอะซิติก กรดแล็คติก กรดฟอร์มิก ซึ่งโดยปกติไคโตซานจะมีส่วนผสมของน้ำตาล N-acetyl-D- glucosamine และ D-glucosamine อยู่ในสายโพลิเมอร์เดียวกัน  ซึ่งค่าร้อยละของการถูก deacetylated สามารถวัดได้โดยใช้เทคนิค Nuclear-Magnetic Resonance (NMR) ไคโตซานที่ใช้ในทางการค้าส่วนใหญ่มีค่า %DA อยู่ประมาณร้อยละ 60-100

การนำไปใช้

ไคโตซานมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และการเกษตร สำหรับด้านการเกษตรใช้ในการฟื้นฟูสภาพดินและจุลินทรีย์ประจำถิ่นที่เป็นจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ เพิ่มความสมดุลในระบบนิเวศน์ มีความสามารถควบคุมการขยายตัวของราก่อโรคในธรรมชาติโดยการเข้าทำลายที่ผนังเซลส์ส่วนที่มีไคตินเป็นองค์ประกอบ

ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อราด้วยไคโตซานคุณภาพสูงจาก จีซี โพลีเทค

          ไคตินไคโตซานสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางอย่างเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากคุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิต (Biocompatible) และสลายตัวได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ไคตินไคโตซานถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากโมเลกุลของไคโตซานสามารถปรับปรุงด้วยปฏิกิริยาเคมีให้มีคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ ได้ง่าย มีความเสถียรในสภาวะหนึ่ง ๆ ดี สามารถใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหาร การถนอมอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและผลไม้ ยืดอายุการจัดเก็บอาหาร เป็นสารนำส่งยา สารเคลือบยา สารดักจับไขมัน สารเพิ่มความชุ่มชื้น เพิ่มความยืดหยุ่นคงตัวในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายในการป้องกันเชื้อรา ทดแทนสารกันบูด ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษากับผู้ทำการศึกษาวิจัยในด้านนี้พร้อมทั้งสนับสนุนไคตินไคโตซานเกรดต่าง ๆ เพื่องานวิจัย

          โรงงานไบโอเนท ทำการผลิตและจำหน่ายไคตินไคโตซานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ให้คำบรรยายส่งเสริมการขายและออกงานออกร้านค้าต่าง ๆ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท จีซี โพลีเทค


view