สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คณะผู้บริหาร

GC POLYTECH COMPANY LIMITED

     ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     อีเมลล์: tanapon@gcpolytech.com
     โทรศัพท์: +66 96 246 1477   

     ข้อมูลเพิ่มเติม

     อภิสิทธิ์ เจริญกูล 
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายเทคโนโลยีขบวนการผลิต 

     อีเมลล์: apisith@gcpolytech.com
     โทรศัพท์: +66 96 246 1477  

     ข้อมูลเพิ่มเติม

     วิโรจน์ โขมพัตราภรณ์
     ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิศวกรรมและนาโนเทคโนโลยี

     อีเมลล์: wirote@gcpolytech.com
     โทรศัพท์: +66 96 246 1477   

     ข้อมูลเพิ่มเติม

  

     สุภัทรา พลังสุข   
     ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

     อีเมลล์: hr@gcpolytech.com      
     โทรศัพท์: +66 96 246 1477 

     ข้อมูลเพิ่มเติม

     

 

     


  


view