สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทพันธมิตร 

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งแวดล้อมกำลังถดถอยเข้าสู่สภาพที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ลำบากมากขึ้น ทั้งอากาศ น้ำ และ ดิน ล้วนปนเปื้อนไปด้วยสารพิษและเชื้อโรค ด้วยประสบการณ์ของพวกเราที่สั่งสมกันมามากกว่าสามสิบปีตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ จากวิศวกรรุ่นใหม่ทำทำให้พวกเราวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่สามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน เช่น

  • เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคที่ปราศจากสารพิษและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบเตาเผาขยะชุมชนที่สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะเป็นพิษ ขยะปนเปื้อนเชื้อโรค โดยปราศจากไดออกซิน ที่สามารถพิสูจน์ผลการเผาได้
  • ระบบการเติมอากาศด้วยฟองระดับไมโครนาโนที่มีประหยัดพลังงานอย่างมากในการเพิ่มค่าการละลายออกซิเจนในน้ำ
  • การแก้ปัญหาไนไตรท์เป็นพิษในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง สัตว์น้ำต่าง ๆ
  • การแก้ปัญหาการระบาดของโรคในฟาร์มไก่ หมู วัว ฯลฯ
  • ระบบการเลี้ยงจุลินทรีย์ สาหร่ายต่าง ๆ ที่ทำได้รวดเร็วกว่าปกติมาก ฯลฯ
  • การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและมลพิษ เช่น SOx NOx PM AQI อันก่อให้เกิดความรำคาญจากอุตสาหกรรมและบ่อขยะ
  • การนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาพัฒนาเพื่อคุณค่าที่สูงขึ้น

กลุ่มเปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่มีแนวความคิดใกล้กันมาร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยของเรามีขยะลดลง อากาศดีขึ้น มีน้ำสะอาดบริโภค สิ่งแวดล้อมน่าอยู่กันครับ

, gc polytech, gc, polytech, gcpolytech, gcpolytech.com, www.gcpolytech.com, chitin, chitosan, consult, kungluang, Biogas, recycle water treatment,clean air pollution, adsorption, absorption, adsorb, remover, chitosan plant, growth regulator, cec, clear engineering & consultant, consultant, scrubber, organic fertilizer, fertilizer, kungluang chitosan, liquid chitosan, chitosan manufacturing, manufacturing, jarupob.com, jarupob, จีซีโพลีเทค, จีซี, โพลีเทค, จีซี โพลีเทค, รับออกแบบ, สิ่งแวดล้อม, แก้ปัญหา, ไคโตซาน, ไคติน, ปุ๋ย, ไคโตซานน้ำ, กุ้งหลวง, ผึ้งหลวง, จารุภพ, จารุภพ แมนูแฟคเจอริ่ง, ผู้ผลิต, ผู้ผลิตไคติน, ผู้ผลิตไคโตซาน, โรงงานผลิตไคตินไคโตซาน, โรงงานไคโตซาน, มลภาวะ, มลพิษ, กำจัดกลิ่น, น้ำเสีย, รบกวน, รีไซเคิล, ปลาป่น, อาหารทะเล, อาหารสัตว์, ห้องเย็น, ไบโอแก็ส, กรรมวิธี บำบัด น้ำ เสีย, กลไกการพัฒนาที่สะอาด, การ บำบัด, การ บำบัด น้ำ, การบำบัดน้ำเสีย, ก๊าซ ชีวภาพ, ของ เสีย, คาร์บอนเครดิต, จัดการ, จุลินทรีย์, ชีวภาพ, ถัง บำบัด, ถัง บำบัด น้ำ, นำ, นำ เสีย, น้า, น้า เสีย, น้าเสีย, น้ำ, น้ำ ทิ้ง, น้ำ เน่า, น้ำ เน่า เสีย, น้ำ เสีย, น้ำ เสีย คือ, น้ำ เสีย บำบัด, น้ำทิ้ง, น้ำเสีย, น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, บริการบำบัดน้ำเสีย, บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำเสีย, บริหาร, บำบัด นำ เสีย, บำบัด น้ำ, บำบัด น้ำ เสีย, บำบัด น้ำเสีย, บำบัดน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, บ่อ บำบัด, บ่อ บำบัด น้ำ, ประโยชน์ เทคโนโลยี ชีวภาพ, ปัญหา นำ เสีย, ปัญหา น้ำ, ปัญหา น้ำ เสีย, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, ระบบ, ระบบ นำ เสีย, ระบบ น้ำ เสีย, ระบบ บำบัด, ระบบ บำบัด น้ำ, วิธีบำบัดน้ำเสีย, สาเหตุ น้ำ เสีย, สิ่งแวดล้อม, อากาศ เสีย, อุตสาหกรรม, เทคโนโลยี, เทคโนโลยี ชีวภาพ, เทคโนโลยี ชีวภาพ คือม ประโยชน์ ของ เทคโนโลยี, เทคโนโลยี และ ชีวภาพ, แก๊ส, แก๊ส ชีวภาพ, โครงการ cdm, โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, ไบ โอ ก๊าซ, ไบ โอ แก๊ส, ไอที, biogas energy, biogas plant, biogas production, biogas thailand, carbon credit, cdm, cdm คือ, CDM คืออะไร, CDM Project, cdm thailand, cloud, cloud computing, engineer, enivironment, industrial wastewater, omhouse, omsoft, pollution, saas, software, software as a service, waste, waste management, waste to energy, waste water, waste water management, waste water treatment, wastewater, wastewater treatment, water, water pollution, water treatment, web, web base application

 

view