สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " chitin "

ไคติน - ไคโตซาน

ไคติน-ไคโตซาน ไคติน เป็นสารประกอบโพลิเมอร์ชนิดเดี่ยวที่เชื่อมด้วยพันธะโควาเลนท์ b-(1,4) ของ N-acetyl-D-glucosamine หรือ...

Tags :

view