สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " ดองศพ "

ฟอร์มาลิน ยาดองศพ

ฟอร์มาลิน หรือ ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formalin or Formaldehyde) ภก.วัฒนา  อัครเอกฒาลิน wattana@fda.moph.go.thสำนักงานคณะกร...

Tags :

พิษฟอร์มาลินในอาหาร

ฟอร์มาลิน กับ อาหาร โพสโดย Fon เมื่อ 1 มกราคม 2536 00:00 ฟอร์มาลิน กับ อาหาร มูลนิธิหมอชาวบ้าน เคยมีคนตั้งข้อสังเกตกั...

Tags :

view