สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)"เทคโนโลยีการพ่นฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยที่สุด ทันสมัยที่สุดในโลก ปราศจากสารตกค้าง ผลงานวิจัยระดับโลก" 


 


Article

GreenChemistry

GreenChemistry

Basics of Green Chemistry Definition of green chemistry Green chemistry is the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. Green...

อ่านต่อ
ไคติน - ไคโตซาน

ไคติน - ไคโตซาน

ไคติน-ไคโตซาน ไคติน เป็นสารประกอบโพลิเมอร์ชนิดเดี่ยวที่เชื่อมด้วยพันธะโควาเลนท์ b-(1,4) ของ N-acetyl-D-glucosamine หรือ (2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose) ซึ่งเป็นพันธะแบบเดียวกับการเชื่อมพันธะของ g...

อ่านต่อ