สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เครื่องกำเนิดฟองไมโครและนาโน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรได้พัฒนาขึ้นไปมาก ทำให้ระบบการทำละลายแก๊สในของเหลวสามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กเท่ากับปั้มน้ำตามบ้านเรือน บริษัท จีซี โพลีเทค ได้ทำการศึกษาเรื่องขนาดของฟองอากาศต่อการละลายของออกซิเจนในน้ำพบว่า ยิ่งขนาดฟองยิ่งเล็กการละลายยิ่งเป็นไปได้สูง ทำให้ค่าการละลายถึงจุดอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำและยิ่งไปกว่านั้นด้วยระบบที่จีซี โพลีเทคออกแบบไว้ สามารถทำการละลายเกินจุดอิ่มตัวทางทฤษฏีที่มีตัวเลขไว้ในตำราการบำบัดน้ำ ดังนั้นด้วยความสามารถนี้บริษัท จีซี โพลีเทค เล็งเห็นถึงแนวทางการนำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบ DAF, Dissolved Air Floatation Units, การทำละลายน้ำกับน้ำมัน, การแยกน้ำออกจากน้ำมัน, ระบบ Emulsions, การแยกกากโปรตีนออกจากน้ำทิ้งในขบวนการแปรรูป,การทำคาบอเนชั่น, การเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนสูง การผสมแก๊สกับของเหลวในอุตสาหกรรม ฯลฯ อุปกรณ์ได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท จีซี โพลีเทค


view